แอบปอน บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ข้อต่อทองเหลือง,คอปเปอร์